epidemia

Przekłady

epidemia

Epidemie, Seucheوَباءepidemieepidemiεπίδημίαepidemicepidemiaepidemiaépidémieepidemijaepidemia流行病유행병epidemieepidemiepidemiaэпидемияepidemiการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วsalgınbệnh dịch流行епидемия (ɛpidɛmja)
rzeczownik żeński
masowe występowanie choroby epidemia grypy