ewentualny

Przekłady

ewentualny

possibilemuligtممكنmöglichposiblepossiblemahdollistaאפשריmöjligtpossível可能възможно可能 (ɛvɛntualnɨ)
przymiotnik
możliwy Ewentualne pytania prosimy kierować do dyrektora.