fabularny

Przekłady

fabularny

(fabularnɨ)
przymiotnik
film oparty na fikcji