faks

Przekłady

faks

فَاكْسfaxfaxFaxφαξfaxfaxfaksifaxfaksfaxファックス팩스faxfaksfaxфаксfaxโทรสารfaksmáy fax传真פקסфакс傳真 (faks)
rzeczownik męski
1. urządzenie do faksowania Prześlę ci to faksem.
2. kopia dokumentu wysłać faks