faza

Przekłady

faza

stage단계fasфазаالمرحلةเฟสשלבfasefasefasePhasefasefázeφάσηfaseэтап (faza)
rzeczownik żeński
1. stadium, określony etap Jesteśmy w fazie przejściowej.
2. wygląd Księżyca fazy Księżyca