fleksyjny

Przekłady

fleksyjny

(flɛksɨjnɨ)
przymiotnik
lingwistyka dotyczący odmiany wyrazów