formalnie

Przekłady

formalnie

(fɔrmalɲɛ)
przysłówek
1. pod względem formy Formalnie ten tekst jest doskonały.
2. oficjalnie, teoretycznie Formalnie biblioteka powstała rok temu.