fosforan

Przekłady

fosforan

fosfato

fosforan

фосфат