fotograficzny

Przekłady

fotograficzny

(fɔtɔgrafiʧnɨ)
przymiotnik
dotyczący fotografii aparat fotograficzny