góry

Przekłady

góry

mountainأعلىκορυφήTop (gurɨ)
rzeczownik liczba mnoga
teren pokryty górami jechać w góry