głosić

Przekłady

głosić

إعلان (gwɔɕiʨ)
czasownik przechodni literacki
1. propagować głosić wolność słowa
2. mówić, że Legenda głosi, że...