głuchoniemy

Przekłady

głuchoniemy

(gwuxɔɲɛmɨ)
przymiotnik
głuchy i niemy głuchonieme dziecko

głuchoniemy

taubstummsordomuto (gwuxɔɲɛmɨ)
rzeczownik
osoba głucha i niema język głuchoniemych