gadatliwy

Przekłady

gadatliwy

talkative, garrulous (gadatlivɨ)
przymiotnik
lubiący dużo mówić Oni oboje są bardzo gadatliwi.