garsonka

Przekłady

garsonka

(garsɔnka)
rzeczownik żeński
kostium kobiecy włożyć garsonkę