gazownia

Przekłady

gazownia

煤气厂煤氣廠gasverkgasworks (gazɔvɲa)
rzeczownik żeński
zakład przemysłowy