genealogiczny

Przekłady

genealogiczny

(gɛnɛalɔgiʧnɨ)
przymiotnik
dotyczący rodowodu