generalny

Przekłady

generalny

כלליgeneralegeneral一般一般的なgeralGeneral一般일반γενικά (gɛnɛralnɨ)
przymiotnik
1. literacki dotyczący ogółu, powszechny strajk generalny
2. oficjalny główny, naczelny dyrektor generalny
3. ostatnia próba przed występem