gimnastyczny

Przekłady

gimnastyczny

(gimnastɨʧnɨ)
przymiotnik
dotyczący gimnastyki przyrządy gimnastyczne sala gimnastyczna