globus

Przekłady

globus

Globusглобусглобусglobusגלובוס (glɔbus)
rzeczownik męski
model Ziemi Na biurku mam mały globus.