grono

Przekłady

grono

body (grɔnɔ)
rzeczownik nijaki
1. krąg, grupa ludzi grono przyjaciół w gronie rodzinnym
w towarzystwie niewielu osób
2. gałązka owoców grona porzeczek