grzeszyć

Przekłady

grzeszyć

(gʒɛʃɨʨ)
czasownik nieprzechodni
1. popełniać grzechy grzeszyć myślą
2. źle postępować
uchybiać grzeszyć brakiem taktu
ironiczny odznaczać się czymś ujemnym Ona nie grzeszy urodą.