gubić

Przekłady

gubić

verlierenloseperdreтерятьztratit失去perderperderלאבדmisteverliezenmenettää失去perdere (gubiʨ)
czasownik przechodni
1. tracić Często gubię klucze.
zapominać
2. doprowadzać do klęski Zgubi go własna arogancja.