hala

Przekłady

hala

alpHallзалhallHallقاعةhallホールЗала (xala)
rzeczownik żeński
1. ogromna sala hala dworcowa
2. łąka w górach prowadzić stada na hale