handlowy

Przekłady

handlowy

商業εμπορικήkomerčnícommercialтърговскиcomercial商业商業comercialкоммерческиеמסחרי (xandlɔvɨ)
przymiotnik
komercyjny umowa handlowa szkoła handlowa