heroiczny

Przekłady

heroiczny

(xɛrɔiʧnɨ)
przymiotnik
literacki odważny, bohaterski heroiczny czyn