hipotetyczny

Przekłady

hipotetyczny

hipotética가상υποθετική假設hipotético假设ipoteticohypotheticalhypothetischeхипотетиченhypotetickéสมมุติافتراضية (xipɔtɛtɨʧnɨ)
przymiotnik
literacki możliwy, prawdopodobny hipotetyczni goście