hipoteza

Przekłady

hipoteza

hypothesis仮説хипотезаhipótesehipótesisالفرضيةгипотезаυπόθεσηhypoteshypotézaHypotheseสมมติฐานhypoteseipotesi가설hypothese (xipɔtɛza)
rzeczownik żeński
założenie, przypuszczenie wysunąć hipotezę