honorować

(skierowano z honorowac)
Przekłady

honorować

כבודäraærehonor荣誉Ehre榮譽onoreเกียรติشرفτιμήhonor (xɔnɔrɔvaʨ)
czasownik przechodni
oficjalny uznawać Honorujemy karty płatnicze.