honorowy

Przekłady

honorowy

honorighonoríficoПочетенفخريةonorarioПочетныйHonoraryKunniakonsulaattiErehonorarioεπίτιμος명예กิตติมศักดิ์ (xɔnɔrɔvɨ)
przymiotnik
1. dotyczący poczucia godności osobistej dług honorowy
2. specjalnie wyróżniony honorowe miejsce
3. formalny członek honorowy