hura

Przekłady

hura

hooray만세يا هلاhurray (xura)
excl
wiwat wyrażający radość Hura! Wygrałeś!