idealistyczny

Przekłady

idealistyczny

(idɛalistɨʧnɨ)
przymiotnik
romantyczny, mało realny idealistyczny punkt widzenia