iglasty

Przekłady

iglasty

coniferous (iglastɨ)
przymiotnik
drzewo z igłami