ilekroć

(skierowano z ilekroc)
Przekłady

ilekroć

whenever每當בכל פעםwanneer每当sempreكلما (ilɛkrɔʨ)
spójnik
literacki ile razy, zawsze gdy Ilekroć widzę ich razem, mam ochotę uśmiechnąć się.