impulsywny

Przekłady

impulsywny

(impulsɨvnɨ)
przymiotnik
porywczy, gwałtowny Jesteś zbyt impulsywna.