indywidualista

(skierowano z indywidualistka)
Przekłady

indywidualista

(indɨvidualista) męski

indywidualistka

(indɨvidualistka) żeński
rzeczownik
osoba bardzo niezależna W tej klasie są sami indywidualiści.