indziej

Przekłady

indziej

jinde (inʥɛj)
przysłówek
określa inne miejsce Mieszkam teraz gdzie indziej.
innym razem Zrobię to kiedy indziej.
w żadnym innym miejscu Nie chcę jechać nigdzie indziej.
w każdym innym miejscu Lubił ten dom, wszędzie indziej czuł się źle.