informator

Przekłady

informator

(infɔrmatɔr)
rzeczownik męski
1. książka z informacjami na jakiś temat informator o zabytkach Paryża
2. pracownik biura informacji Ta gazeta ma swoich informatorów w całym kraju.