inicjator

(skierowano z inicjatorka)
Przekłady

inicjator

(iɲiʦjatɔr) męski

inicjatorka

инициаторИнициаторinitiatorイニシエータiniciadorInitiatorالبادئiniciadoriniziatoreIniciátor (iɲiʦjatɔrka) żeński
rzeczownik
osoba dająca czemuś początek Kto jest inicjatorem tego spotkania?