instruować

Przekłady

instruować

指示instrueraלהורות指示instructincaricareinstruereinstruirpokynинструктира (instruɔvaʨ)
czasownik przechodni
literacki pouczać, dawać instrukcje instruować stażystów