instynktowny

Przekłady

instynktowny

(instɨɳktɔvnɨ)
przymiotnik
nieświadomy, dotyczący instynktu instynktowne reakcje