interesowny

Przekłady

interesowny

(intɛrɛsɔvnɨ)
przymiotnik
wyrachowany, chciwy korzyści interesowna uprzejmość