istotny

Przekłady

istotny

merkittäviä (istɔtnɨ)
przymiotnik
1. ważny, znaczący istotny element sprawy
2. duży, znaczny istotne różnice cen