izba

Przekłady

izba

Haus, Kammer, Stube, ZimmerKomorakamerChambercâmara (izba)
rzeczownik żeński
1. pokój, pomieszczenie
recepcja w szpitalu
2. część parlamentu w niektórych państwach Izba deputowanych
3. urząd samorządu zawodowego izba handlowa