jawny

Przekłady

jawny

offensichtlichapparent (javnɨ)
przymiotnik
1. publiczny, otwarty jawna rozprawa jawne głosowanie
2. wyraźny, oczywisty jawne kłamstwo