jednobarwny

Przekłady

jednobarwny

(jɛdnɔbarvnɨ)
przymiotnik
literacki jednokolorowy jednobarwna fotografia