jednoczesność

Przekłady

jednoczesność

simultaneità