jednoczesny

Przekłady

jednoczesny

simultaneoussimultâneosimultaneosimultánnísamtidige同時동시ταυτόχρονη同時同时gelijktijdigeедновременното (jɛdnɔʧɛsnɨ)
przymiotnik
odbywający się w tym samym czasie, równoczesny jednoczesny wzrost płac i cen