jednojęzyczny

(skierowano z jednojezyczny)
Przekłady

jednojęzyczny

(jɛdnɔjɛ̃zɨʧnɨ)
przymiotnik
dotyczący jednego języka słownik jednojęzyczny