jednorazowy

Przekłady

jednorazowy

יחידúnico단일singleenkelt (jɛdnɔrazɔvɨ)
przymiotnik
jednokrotny jednorazowa wypłata zapalniczka jednorazowa strzykawka jednorazowego użytku