jednorodny

Przekłady

jednorodny

homogéneaομοιογενήςمتجانسةhomogenníhomogeeninenhomogenehomogeneousהומוגניתomogenea (jɛdnɔrɔdnɨ)
przymiotnik
literacki jednolity jednorodna mieszanka